Løve Møllelaug - Løve Mølle

Løve Mølle
Løve Mølle
Gå til indhold
Løve Møllelaugs motto

Forstå det nye - Respekter det gamle

Løve Møllelaug blev stiftet i 1961.
Det skete i forbindelse med, at møller Ole Pedersen overdrog møllen til befolkningen under forudsætning af, at den blev fredet og vedligeholdt. Siden da har laugets skiftende bestyrelser efter bedste evne videreført det arbejde, som dengang blev påbegyndt.

Laugets opbygning:
Bestyrelsen er på 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling i marts/april. Læs mere
Løve Mølle
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng
Mail: olehedelund@mail.dk
Telefon: 2031 9320
Tilbage til indhold