Renovering 2013 - 2022 - Løve Mølle

Løve Mølle
Løve Mølle
Gå til indhold
Renoveringen i 2013 - 2022

Renoveringen startede i 2013 med udskiftning af læbjørnen, de to saksbjælker og nogle stikbjælker i hatten. Under dette arbejde var krøjehjulet taget ned og vi fandt ud af, at de to skråbjælker, som er med til at bære krøjehjulet også skulle udskiftes. Vingerne var også taget ned, og møllen fik en ny vinge. Vingen, som blev skiftet, var fra 1987 og var lavet af douglasgran. Den anden vinge, som var lavet af lærketræ, var fra 1983. Den fik et nyt hækværk. Projektet kostede i alt 1.178.000 kr. Arbejdet blev udført af C. Palle, Snedker og Tømrer, Nykøbing F. Vingen blev fremstillet af Jørn Nilsson, Løve.
I 2015 fik vi skiftet galleriet/omgangen hele vejen rundt om møllen. Rækværket blev højere. Derfor var det også nødvendigt at lave galleriet bredere. Det var et projekt til 971.000 kr. Arbejdet blev udført af tømrerfirmaet Juul og Vallentin, Løve.
I 2017 fik vi udskiftet spånerne på den øverste del af møllekroppen. De gamle spåner var på nord- og nordøst-siden af møllen tilbage fra 1881, da møllen blev genopført efter en brand. Spånerne på de øvrige sider var fra 1961. Samtidig blev der skiftet 2 vinduer og der blev lavet ny inddækning omkring alle vinduerne. Spånerne blev skiftet af C. Palle, Snedker og Tømrer, Nykøbing F. Isætning af vinduer og inddækning blev udført af Jørn Nilsson, Løve. Det kostede i alt 1.209.000 kr.
I 2018 blev spånerne på den nederste del af møllekroppen udskiftet. Det blev udført af C. Palle, Snedker og Tømrer, Nykøbing F. Samtidig blev der fremstillet nye dørkarnapper og isat nye døre. Det blev udført af Jørn Nilsson, Løve.  Det kostede i alt 557.000 kr.
I 2021 blev det så hattens tur til at få nye spåner. Den anden vinge fra 1983 blev udskiftet med en ny. Samtidig blev slidsken, som var sat i møllen under 2. verdenskrig, udskiftet. Trappen fra kværnloftet til hejsloftet blev også udskiftet. Møllens underbygning var angrebet af murbier. Derfor blev fugerne kradset ud, og murværket blev fuget igen i 2022. Spånerne blev skiftet af tømrerfirmaet Juul og Vallentin, Løve. Vingen, slidsken og trappen blev udført af Jørn Nilsson, Løve. Fugearbejdet blev udført af PMJ Entreprise v/ Poul Jensen, Løve. Dette projekt beløb sig til i alt 2.433.000 kr.
I forbindelse med alle projekterne er tegninger, udbudsmateriale og tilsyn udført af arkitekt Asger Bergo Friis, Høng.

Finansieringen af projekterne er skaffet ved tilskud fra fonde. Møller Henning Vingborg har lavet ansøgningerne til fondene. Det har givet nogle afslag, men mange fonde har heldigvis givet tilsagn og har medvirket til, at renoveringen har kunnet gennemføres. Det er vi meget taknemlige for.
Følgende har bidraget til finansieringen: Slots- og Kulturstyrelsen, Real Dania, Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, Landdistriktsmidler, Trelleborg Fonden. Velux Fonden, Brand af 1848 Fond, Brebøl Fonden og DK Spillehal v/ John Anderberg. Kalundborg kommune har bevilliget lån til mellemfinansieringen.
Løve Mølle
Knudsturpvej 6, Løve, 4270 Høng
Mail: olehedelund@mail.dk
Telefon: 2031 9320
Tilbage til indhold